Tillbaka till Styrelse

Utmärkelser

SMKR utmärkelser

Till främst avgående styrelsemedlemmar, men även till övriga förtjänta, utdelas SMKR förtjänsttecken och plaketter enligt SMKR bestämmelser.

20190412 Ordföranden i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund Anders Emanuelson utdelade SMKR Förtjänstmedalj i Guld till Göran Lundahl. Göran Lundahl har under ett 50-årigt medlemsskap deltagit aktivt i alla årsmöten, studieresor och andra sammankomster inkl Nordiska kamratföreningsmöten. Göran Lundahl har och är en generös mecenat i Kf i form av gåvor till lotteri och ställa egen bil till förfogande i samband med rekresor inför Kf:s utlandsresor och centrala möten i SMKR:s regi. Utöver detta är Göran Lundahl en god kamrat som främjar Kf:s syfte och mål

20160415 Ordföranden utdelade SMKR förtjänstplakett i silver till Bengt Malmsten för sin 10-åriga period som ledamot i kamratföreningen.

20150424 Ordföranden utdelade SMKR förtjänstplakett i guld till Anders Emanuelson för sin period som ordförande i  kamratföreningen.

Kamratfonden

Till förtjänta enligt Kamratföreningens stadgar § 14 utdelas årligen medel ur kamratfonden.

20190412 Ordföranden utdelade Kamratfondens stipendium i form av deltagande i Nordisk kamratföreningsmöte 2019 i Norge till Göran Lundahl som erkänsla för mångårigt engagemang i kamratföreningen och mecenat. Göran Lundahl har vid föreningens sammankomster och resor varit och är ett stöd i olika sammanhang till gagn för gott kamratskap och samhörighet

Ordföranden utdelade Kamratfondens stipendium om 2 000 kr till vardera Christina Laike-Bramsell och Ann-Louise Carlsson som erkänsla för deras personliga omtanke om kamrater under kamratföreningens resor och andra sammankomster till gagn för gott kamratskap och samhörighet, Ann-Louise även som mecenat.

20170407 Ordföranden utdelade Kamratfondens stipendium om 2 000 kr till Jan Norén som erkänsla för att som musikalisk ledare för olika musikgrupper vid ett flertal årsmöten och även i övrigt ha glatt Kamratföreningens medlemmar   med taktfastmarschmusik och medryckande populärmusik på ett för varje år allt mer professionellt sätt.

20160415 Ordföranden utdelade Kamratfondens stipendium om vardera 2 000 kr till Garnisons- och Luftvärnsmuseet Halmstad som erkänsla för deras förtjänstfulla stöd i samband kamratföreningens olika sammankomster och deras arbete för att bevara och visa militärhistorisk verksamhet i Halland och till Dieter Friedrich som erkänsla för mångårigt engagemang i kamratföreningen och mecenat.

20140425 Ordföranden utdelade Kamratfondens stipendium på 1 000 kr till Tomas Andersson som erkänsla för sitt engagemang, inspiration och drivkraft i
planläggning och genomförande av sammankomster för medlemmar ur vår
kamratförening.