Tillbaka till Styrelse

Styrelsen

Välkommen här finns den aktuella styrelsen

  Ordförande Johan Rydén
  Vice ordförande/Rese ansvarig/ansvarig minnesmärken/ rep i Garnisonsmuséet  Gunnar Ohlsén
Sekreterare Torbjörn Malmqvist
  Styrelseledamot/Klubbmästare Lars Folkesson
Styrelseledamot/ uppvaktningsansvarig/bitr kassör Niclas Haglund
  Kassör/ bitr sekreterare/ resekommittén Håkan Söderberg
Styrelseledamot/ansvarig tidningsredaktion/Kamratstödjare / minnesmärken Bo Westman
Styrelseledamot/ rekryteringsansvarig Benny Nord
  Styrelseledamot/tidningsred Lars Ahlberg
Ersättare/ försäljningsansvarig Lena Wallin
Ersättare/ rekrytering Jennie Mared
ersättare Kjell Rydehed
Revisorer Tommy Jacobsson
Revisorer Rolf Eklund
Ersättare revisorer Gunnar Johansson
Ersättare revisorer Peter Höglund
Valberedning/sammankallande Thomas Andersson
Valberedning Joachim Bergqvist
webmaster Peter Höglund