Styrelse

Arbetskommittér

Tidningsredaktionen består av:  Bo Westman (BW)         Byås Smedjebacken, 314 91 Hyltebruk   0730-21 90 50E-post: bossebus213@hotmail.com Jan-Erik Nordberg (JEN) Odens väg 8 H, 302 75 Halmstad            070-268 16 63E-post: ibild@ibild.dk Lars Ahlberg (LA)            Färgaregatan 2 , 302 30 Halmstad     070-746 16 61E-post: larsahlberg@telia.com Annelie Svensson (AS)    Sperlingsholmsvägen 10, 302 31 …

Protokoll

Här finns alla Protokoll från våra Årsmöten och styrelsemöten, dom är i PDF-format. Styrelsemöten                                             Årsmöten   2021   Styrelseprotokoll-2021-05-07Styrelseprotokoll-2021-03-19Styrelsemöte 2021-02-19   Protokoll-arsmote-2021   Styrelsemöte 2020-12-03Styrelsemöte 2020-10-15Styrelsemöte 2020-09-04Styrelsemöte 2020-08-28Styrelsemöte 2020-06-12Styrelsemöte 2020-01-24         …

Stadgar

Stadgarna finns här som en pdf-fil. Klicka här  så får du hem filen   Stadgar 2013 Om du inte har Någon PDFläsare kan du använda följande länk för att få hem en sådan.

Styrelsen

Välkommen här finns den aktuella styrelsen   Ordförande Johan Rydén   Vice ordförande/Rese ansvarig/ansvarig minnesmärken/ rep i Garnisonsmuséet  Gunnar Ohlsén Sekreterare Torbjörn Malmqvist   Styrelseledamot/Klubbmästare Lars Folkesson Styrelseledamot/ uppvaktningsansvarig/bitr kassör Niclas Haglund   Kassör/ bitr sekreterare/ resekommittén Håkan Söderberg Styrelseledamot/ansvarig tidningsredaktion/Kamratstödjare / minnesmärken Bo Westman Styrelseledamot/ rekryteringsansvarig Benny Nord   Styrelseledamot/tidningsred Lars Ahlberg Ersättare/ försäljningsansvarig …

Utmärkelser

SMKR utmärkelser Till främst avgående styrelsemedlemmar, men även till övriga förtjänta, utdelas SMKR förtjänsttecken och plaketter enligt SMKR bestämmelser. 20190412 Ordföranden i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund Anders Emanuelson utdelade SMKR Förtjänstmedalj i Guld till Göran Lundahl. Göran Lundahl har under ett 50-årigt medlemsskap deltagit aktivt i alla årsmöten, studieresor och andra sammankomster inkl Nordiska kamratföreningsmöten. …