Tillbaka till Medlemssidan

Veteran info

Sverige (text från Wikipedia)

Försvarsmakten har valt att definiera en veteran som någon som har genomfört en insats internationellt eller inom landet, med eller utan vapen. Helt enkelt någon som varit anställd i Försvarsmakten. Den som har genomfört en internationell insats benämns utlandsveteran och för dem har Försvarsmakten ett lagstadgat uppföljningsansvar. Sedan 2010 finns en veteranadministration inrättad i Försvarsmakten. Tillsammans med lokal personal vid respektive förband följer dessa upp utlandsveteraner och arbetar med stöd till veteraner och anhöriga. Tillsammans med andra myndigheter som har personal i utlandet hedrar Försvarsmakten sina veteraner den 29 maj, Veterandagen. Veteraner, anhöriga och allmänhet är välkomna att delta på veterandagen. I samband med veterandagen 2013 invigdes minnes-monumentet Restare. 2014 uppmärksammades särskilt de veteraner som deltagit i Kongoinsatsen 1961–64 med anledning av att det var 50 år sedan insatsen avslutades. För veteraner och/eller anhöriga som behöver stöd till följd av insats finns personal både centralt och lokalt i Försvarsmakten som arbetar med veteran- respektive anhörigstöd. Utöver detta finns fyra ideella organisationer som arbetar tillsammans med Försvarsmakten. Dessa är:

  1. Sveriges veteranförbund fredsbaskrarna
  2. Invidzonen
  3. Sveriges militära kamratföreningars riksförbund
  4. Svenska soldathemsförbundet

Mer om Försvarsmaktens arbete med veteraner och anhöriga finns att läsa på https://web.archive.org/web/20150612040558/http://www.forsvarsmakten.se/veteran. (Slut Wikipedia)

Behöver Du som veteran eller anhörig prata med någon i Din närhet?

Det finns kamrater som lyssnar.

Ansvarig och som ni kan kontakta i vår kamratförening är styrelseledamoten Bo Westman. Tel 0730-21 90 50.