april 2021 arkiv

Information inför årsmötet 23 april 2021

Dokument inför årsmötet Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse 2020 Kommentarer på årsbokslut 2020 Förslag på Verksamhetsplan 2022 Förslag på budget 2022 revisionsberättelsen Valberedningens förslag