Uppdateringar gjorda

Under protokoll

ligger årets årsmötesprotokoll och under SMRK finns julhälsning från ordförande för SMRK