BLI MEDLEM DU OCKSÅ

Hallands regementes och Hallandsbrigadens kamratförening har cirka 1000
medlemmar och är en aktiv förening. Tyvärr kunde resan till Berlin inte
genomföras i år, men planen är att resan skall genomföras 2021.

Fotot är från resan till Finland 2018.

Bli medlem i Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening.

Årsavgiften är 150 kr och betalas till plusgiro 262724-8.

Betalar Du nu så gäller detta även under 2021.

Vi har nu swish 1232100139

Ange namn och e-post så kassören ser vem som betalt.

Om Du behöver ställa frågor om medlemskapet – kontakta kassören haksod11@gmail.com