maj 2018 arkiv

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-05-03

Kamratföreningens årsmöte Skånska Husarsextetten. Foto Benny Nord Protokoll från årsmötet 2018 Tid: Fredagen den 20 april kl 1800. Närvarande: Ett 80-tal medlemmar. Föreningens ordförande, överste Johan Rydén, inträdde och efter avlämning inmarscherade fanförare med Kamratföreningens fana och Hallands regementes fana. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, varvid han särskilt vände sig till dagens föredragshållare historikern Pablo …

Fortsätt läsa