mars 2018 arkiv

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-03-16

Inbjudan till föreläsning 26 april Vår kamratförening har fått en inbjudan via Thomas Persson från Luftvärnsregementets kamratförening att få deltaga på deras föreläsning. OBS endast föreläsning inte middag. Se nedan. Luftvärnsregementets kamratförening ställer dock som krav för att delta måste man skicka ett e-post senast 19 april för inpassering till thomas.k.persson@mil.se Viktigt att det måste …

Fortsätt läsa

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-03-12

Resan till Norge – ytterligare några platser finns Hittills 60 kamrater anmälts sig till kamratresan till Norge 2018-08-30 –09-02. Föranmälan sker genom att sätta in 500:- på postgiro  26 27 24-8. Resterande belopp  4 100:- insätts på samma konto före den 30 juni. Tillägg enkelrum  1750:- Varje resenär ansvarar för sin reseförsäkring, exempelvis återbetalning vid …

Fortsätt läsa