Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-02-20

Årsmöte 2018

Hallands regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening kallar sina medlemmar till årsmöte

Fredagen den 20 april kl 18.00 i aulan på Lv 6 regementsområde.

Vårt museum, Garnisons- och luftvärnsmuséet i Halmstad, håller öppet från kl.16.00.
Föreningen bjuder på entré.

Skånska Husarsextetten håller konsert i Aulan.

Efter årsmötesförhandlingarna håller Historikern Pablo Wiking-Faria, Hallands kulturhistoriska
museum Varberg, föredrag om ”Kulknappen och Karl XII:s död”.

Kamratmiddagen (förrätt med lättöl/vatten, varmrätt med 1 glas vin, kaffe och kaka) kommer
att serveras c:a kl 20.00 på Officersmässen.

Anmälan till middagen görs genom inbetalning av 250 kr per person på postgiro konto 26 27 24-8.

Om anmälan avser flera personer måste samtliga namn anges. Inbetalningen skall vara föreningen
tillhanda senast fredagen den 6 april.

Årsavgiften för år 2018 (100 kr): Betalas på samma postgiro konto 26 27 24-8.

Du som är ständig medlem och ej behöver betala årsavgift – ge istället ett bidrag till tidningsfonden!

Välkomna
Styrelsen

Lars Folkesson har nytt telefonnummer 070-6634147.

 

 

Ny hemsida

Kamratföreningens hemsida håller på att byta till ett mer modernt utseende.
Välkommen till vår hemsida http://www.i16.se/

 

Resan till Norge

Bifogar infoblad från resegruppen                                                            ./


Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll från mötet den 24 november 2017 bifogas                     ./

 

SMKR styrelse på planeringsmöte

På besök vid svenska ambassaden i Riga. Intressanta genomgångar av ambassadör och försvarsattaché. Ordförande Anders Emanuelsson överlämnar en gåva till ambassadören Annika Jagander. Foto: SMKR

Förberedelserna inför Representantskapsmötet 2018 den 10 – 11 april genomfördes ombord på färjan ToR
Stockholm – Riga den 13 – 15 februari. I Riga blev det ambassadbesök och en stadsrundtur i Gamla stan i Riga.

CHEFEN MUST I HALMSTAD DEN 15 FEBRUARI

200 personer samlade i Klarasalen för att lyssna på generalmajoren Gunnar Karlson. Foto: Lars Björk

Fullsatt i Klarasalen när generalmajor Gunnar Karlson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten  talade om ”Vad gör den svenska underrättelsetjänsten?” på Stadsbiblioteket i Halmstad den 15 februari.

I korthet innebar detta att generalen utvecklade nedanstående tre punkter:

– MUST stödjer svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och motverkar hot mot svenska intressen

– Regeringen och överbefälhavaren är MUSTS uppdragsgivare

– MUSTS verksamhet är reglerad i lag och granskas fortlöpande

Föreläsningen livesändes och det var ca 150 personer som följde sändningarna. Totalt var det då 350 personer   som såg och hörde föreläsningen.

Avslutningsvis blev det gott om tid för frågor från publiken. Flera medlemmar från Kamratföreningen deltog.
Arrangörer: Försvarsutbildarna i Halmstad, Allmänna Försvarsförening Halland och Stadsbiblioteket.

 

Nytt inlägg på KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN
AI – tredje större språnget i vapenhistorien?

av Magnus Sjöland

Flera ledare och tänkare har yttrat sig senaste tiden och uttryckt sin oro för utvecklingen inom AI – Artificiell Intelligens.
Om bara några år kommer maskiner med AI att vara smartare och mer intelligenta än oss människor.
Hur skall vi förhålla oss till detta? Skall vi nu reglera denna utveckling innan den går oss ur händerna?

Flera anser att AI är det tredje större språnget i vapenhistorien, det första var handeldvapen och det andra  var kärnvapen.

Några uttalanden:
Elon Musk, tweet 4 sept 2017:

China, Russia, soon all countries w (with) strong computer science. Competition for AI superiority at national level most  likely cause of WW3 imo (in my opinion).

 

Vladimir Putin, i ett tal i början av september 2017:

Artificial intelligence is the future, not only for Russia, but for all humankind. AI comes with colossal opportunities, but also  threats that are difficult to predict. Whoever becomes the leader in this sphere will become the ruler of the world.

Putin ser framför sig att det framtida kriget utspelar sig mellan svärmar av drönare som styrs av AI:

When one party’s drones are destroyed by drones of another, it will have no other choice but to surrender.

AI kan vara användbart och ge en enorm fördel i ett krig inom flera andra områden än med drönare, allt från strategiska och  taktiska beslut till Cyberöverlägsenhet, och med hjälp av ett stort antal sensorer ge en överlägsenhet på ett traditionellt slagfält.

Ett stort antal faror hotar mänskligheten om vi nu tar fram maskiner som är smartare och intelligentare än oss.
Inom 20 år lär de enligt flera prognoser vara överlägsna oss inom flera olika områden. Det börjar redan komma maskiner  som kan duplicera sig själva, lära sig av sina misstag och bygga en bättre kopia av sig själva.

Personligen tycker jag att den största faran med att lita på AI från ett ”neuralt nätverk med deep learning och big data” är att det  är som en ”svart låda”, det går inte att veta hur det har kommit fram till sina slutsatser. Du måste lita på beslutet eller förkasta det.  Ett stort problem uppstår när besluten är bättre än vad en människa kan prestera, AI kan nu användas för att vinna över människor  i schack, fatta bra beslut på Börsen eller att diagnosticera vissa sjukdomar bättre än tränade läkare. Företag börjar mer och mer  lita på AI när man fattar strategiska beslut, de som inte gör det kommer på efterkälken. Samtidigt så ökar då också sårbarheten,  då sabotörer kan med AI och andra verktyg, tränga sig in och manipulera systemen så att de fattar svårupptäckta felaktiga beslut.

Ett annat problem är att mycket kunskap kommer att tappas bort, om vi låter AI ta över arbetsuppgifter och funktioner från experter.  Om du vill läsa mer och få en inblick i hur ett avancerat AI system kan tänkas manipulera och interagera med människor, läs senaste romanen av Dan Brown ”Begynnelsen”.

Om vi förflyttar vårt mindset från den civila världen till den militära, så ser jag ett väldigt allvarligt problem om vi låter dessa  ”svarta boxar” ta över beslutsfattandet under ett krig och ännu värre om vi kopplar upp våra vapensystem så att vi låter  AI sköta dem utan mänsklig inblandning. Då kan det gå käpprätt för oss människor! Dessa områden måste omedelbart regleras  internationellt.

Ett föredömligt upprop till FN har nu kommit från 116 ledande personer från 26 länder med djup insikt inom AI och robotteknologi,  bland annat ovan nämnd Elon Musk. De vill att FN förbjuder utvecklingen av autonoma vapen, även kallade ”dödsrobotar”.  Detta är farkoster som kan klara sig själva på marken eller i luften, och kan döda alla människor som de får syn på. Dessa kan  snabbt massproduceras och på slagfältet uppträda i 1000-tal eller ännu fler. Dessa enorma mängder robotar kan sedan styras  taktiskt och strategiskt av AI. “These can be weapons of terror, weapons that despots and terrorists use against innocent populations,
and weapons hacked to behave in undesirable ways.”,
säger de i sitt upprop. De 116 experterna säger också att det är etiskt fel  att maskiner skall bestämma över vilka människor som skall dödas, och vill att detta skall regleras under CCW-konventionen  från 1983, Convention on Certain Conventional Weapons. Idag är USA och Kina ledande nationer, men även länder som Ryssland  och flera länder inom EU arbetar med utvecklingen av sådana system. Kina har som mål att till år 2030 vara den ledande nationen
inom AI.

Jag tycker Sverige skall vara ledande inom FN för att reglera området, det är svårt att överblicka, men en sak är säker: snart  är vi människor intellektuellt underlägena de datorer vi en gång skapade och det vore hemskt om dessa i framtiden skall bestämma  vilka människor som skall dö och vilka som skall få leva.

Magnus Sjöland är vd och ledamot av KKrVA.
16 februari 2018

 

Nytt inlägg på KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN
ÖB skjuter sig i foten!

av Ulf Henricsson


Generalmajor Anders Brännström intervjuas.  Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten.

För ganska många år sedan fick jag följande frågan från f d ÖB Bengt Gustafsson; ”Var det så här lågt till tak när vi höll på”?   ”Nej – det var det inte”! Jag har generalsord på ”det var bra att du skrev”!

Alla var inte glada, men den för försvarets uppgift nödvändiga förändringen blev av.

Så varför flyttar då ÖB på generalmajor Anders Brännström, en officer som mer än de flestas fyller kraven på öppenhet, ärlighet  och uppriktighet. Krav som ställs i försvarsmaktens egen värdegrund. Har inte ÖB och hans medarbetare läst på?

Har Anders Brännström fel? Har han röjt hemligheter? Nej – Anders Brännström har sagt det alla som kan försvarsfrågan redan  vet – dagens svenska försvar har stora brister! Det vet också underrättelsetjänsterna i vårt närområde och man behöver inte  spionera för att ta rätt på tillståndet – det framgår av allehanda öppna källor. Däremot är det bedrövliga tillståndet i huvudsak  dolt för svenska folket – de som betalar och förväntar sig trygghet i utbyte.

I regeringskvarteren kan man måhända tycka att Anders Brännström inte varit ”politiskt korrekt” för sanningen gör ju ofta den politiska retoriken svårare.

Det hela påminner om ”översteupproret” 2001 när nio överstar hade synpunkter på det då nya försvarsbeslutet. De fortfarande aktiva kallades till ÖB för uppläxning och höga befattningshavare krävde att de skulle avskedas. Med facit i hand kan man konstatera  att synpunkterna var välgrundade. Var har vi de då så mästrande cheferna i dagens debatt?

Som chef kan man göra livet lättare för sig genom att avpollettera medarbetare med avvikande åsikter. Det är en kortsiktig åtgärd  som sällan är bra för organisationen och dess uppställda mål. Den absolut största risken är att man skapar en tysthetskultur som  konserverar missförhållanden. Vem vill debattera angelägna samhällsproblem när resultatet kan bli att man får lämna sitt jobb.

En chef som lägger locket på blir snabbt en ensam chef och får bara höra det som omgivningen tror han eller hon vill veta.  Det leder också lätt till ett mindre bra chefsurval.

Får man då inte göra sig av med medarbetare som man inte fungerar ihop med. Jovisst, men man får då ha bättre timing än ÖB  och inte göra det i samband med att vederbörande just varit öppen och ärlig enligt försvarsmaktens värdegrund.
Nu liknar förflyttningen mer ett politiskt beställningsjobb.

Om inte försvarets medarbetare får diskutera försvarsfrågor skall detta då lämnas till utomstående? Skall sjukvårdspersonalen inte  få ha synpunkter på sjukvården.

ÖB borde byta ut ordet lojalitet i sin värdegrund. Lojalitet betyder regelstyrd, att foga sig i regler och överordnads beslut – knappast  ett lämpligt ordval om uppdragstaktik är filosofin. Ordet skall vara solidaritetmed uppgiften! (Se svensk akademins ordbok)

ÖB är väldigt tydlig med att försvarsmaktens ledningsfilosofi är uppdragstaktik vars innebörd belyses väl av denna gamla mening

”Min herre, kungen av Preussen har gjort er till stabsofficer för att ni vet när ni inte får lyda order”

Nedanstående citat från ett gammalt tyskt reglemente duger även i dag

”Den främsta ledaregenskapen förblir ansvarsglädjen. Den skulle förstås falskt om man däri söker egenmäktiga beslut fattade  utan hänsyn till helheten, eller givna order som inte är korrekt följda och en besserwisser som tillåts ta lydnadens plats.  Men i de fall den underställde måst säga sig själv att uppdragsgivaren inte kunde överblicka omständigheterna tillräckligt väl,  eller där ordern blir passé genom händelserna, så är det den underställdes plikt att inte utföra eller korrigera erhållna order  samt meddela detta till överordnad. För denne underlydande kvarstår det fulla ansvaret för att inte följa order. En ansvarsglad  befälhavare ryggar inte tillbaka för att hänsynslöst sätta in trupperna där kampens utgång är tveksam. Alla befälhavare måste  vara på det klara med, och inprägla sina underställda, att underlåtenhet och försummelse bildar en tyngre belastning än ett
felgrepp i valet av medel.”

Vill man tillämpa den ledningsfilosofin i ofärd får man faktiskt tillämpa den fullt ut även i fred – annars skjuter man sig i foten!

Ulf Henricsson är överste 1 gr och ledamot av KKrVA.

19 februari 2018

 

MSB kan inte utesluta utländsk påverkan på valet –
”vi står inför en stor utmaning”

Utländska aktörer kan komma att påverka höstens svenska riksdagsval på många olika sätt.

Läs mer här

——————————————————————
Med Vänliga Hälsningar
Lars Björk
Styrelseledamot Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening