januari 2018 arkiv

information från I16 o ch IB16 kamratförening

Årsmöte 2018 Hallands regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening kallar sina medlemmar till årsmöte. Fredagen den 20 april kl 1800 i aulan på Regementsområdet Lv 6. Mer detaljerad information kommer att delges efterhand. Kamratföreningens tidning – snart klar för tryck Årets omslagsfoto är från besöket på fästningen Sveaborg i Finland den 31 augusti 2017. Sista (?) redaktionsmötet …

Fortsätt läsa

Ny hemsida

Vi håller på att byta hemsida så det kommer ta ett tag innan all är klart Med vänlig hälsning Peter

sista inlägget från 2017

Kamratresa till Norge år 2018 Fästningen Fredriksten Välkommen på en historisk resa till vårt broderland Norge. Preliminär datum den 30 augusti – 2 september 2018. Mer information om resmål och pris kommer med nästa års Medlemsblad nr 71. Tidningen (Medlemsblad nr 71) i Din postlåda vecka 7-8 Tidningsredaktionen på Soldathemmet den 20 december. Fr vänster …

Fortsätt läsa