Tillbaka till Styrelse

Styrelsen

Välkommen här finns den aktuella styrelsen

  ordförande Johan Rydén
  Vice ordförande/Rese ansvarig  Gunnar Ohlsén
Sekreterare

Jan Dorf

  Styrelseledamot/Klubbmästare Lars Folkesson
  Styrelseledamot/infoansvarig Lars Björk
Styrelseledamot/ uppvaktningsansvarig/bitr kassör Niclas Haglund
  Kassör/ bitr sekreterare Håkan Söderberg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Styrelseledamot/ansvarig tidningsredaktion/Kamratstödjare Bo Westman
styrelseledamot/ rekryteringsansvarig Benny Nord
  Ersättare/ försäljningsanvarig Lena Wallin
Ersättare Jennie Mared
Ersättare/ webmaster Peter Höglund
revisorer Tommy Jacobsson
revisorer Rolf Eklund
ersättare revisorer Bo Hervén
ersättare revisorer Claes-Göran Andersson
Valberedning/sammankallande Thomas Andersson
Valberedning Joachim Bergqvist