Medlemsavgiften 2020

Ny info om medlemsavgiften 2020 finns på medlemssidan

Information-från-Hallands-Regementes-och-Hallandsbrigadens-Kamratförening-2019-12-12

Nytt info blad

Information-från-Hallands-Regementes-och-Hallandsbrigadens-Kamratförening-2019-12-12.pdf

 

2019/11/Information-från-Hallands-Regementes-och-Hallandsbrigadens-Kamratförening-2019-08-25

nytt infoblad

2019/11/Information-från-Hallands-Regementes-och-Hallandsbrigadens-Kamratförening-2019-08-25.pdf

 

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2019-10-10

klicka på texten nedan så flyttas du till filen

2019-10-10_Nyhetsbrev

 

 

 

Protokoll fliken uppdaterad

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2019-08-25

klicka på PFD filen så flyttas du till filen

Information-från-Hallands-Regementes-och-Hallandsbrigadens-Kamratförening-2019-08-25.pdf

Information-från-Hallands-Regementes-och-Hallandsbrigadens-Kamratförening-2019-06-17

Klicka på länken nedan för att se informationen

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2019-06-17

 

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2019-03-30

Klicka på länken nedan för att se informationen

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2019-03-30

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening januari- mars 2019

Kungaslottet och borgen Wavel (Zamek Krolewski) i Krakow

Resan till Polen 9 – 15 september 2019

Intresset för resan till Polen har varit stort och två bussar är beställda, vilket innebär att det finns platser kvar – om Du är intresserad att följa med. Föranmälan sker genom att sätta in 500:- på postgiro 26 27 24-8 senast 2019-03-30. Resterande belopp 7 700:- insätts på samma konto före den 30 juni.
Tillägg enkelhytt/enkelrum 2 000:-
Varje resenär ansvarar för sin reseförsäkring, exempelvis återbetalning vid sjukdom mm.
Med hopp om en trevlig och minnesvärd resa
/Gunnar Ohlsén, tfn 0733-14 75 82 gunnar.ohlsen@hotmail.com

Inbjudan till föreläsning den 24 april


Foto från Expressen 12 jan 2018

Överste Anders Stach, som är chef för Militärhögskolan i Halmstad (MHS-H), kommer att berätta om den svenska kontingenten på gränsen mellan Nord- och Sydkorea.

Överste Anders Stach tjänstgjorde på gränsen mellan Nord- och Sydkorea
innan han blev chef MHS-H.

Tid:            Onsdagen den 24 april kl 1800 – 2000
Plats:         Soldathemmet invid Lv 6

För att veta hur många som kommer så anmäler Du via e-post till; info@fkvf.se

Din anmälan måste vår förening ha senaste den 18 april.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Varmt välkomna
Hans Hansson
Ordf Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening

Vår hemsidan hittar Du här

Påminnelse
Medlemmarna kallas till årsmöte fredagen den 12 april kl 18.00 i aulan vid Lv 6.


Kallelse till årsmötet den 12 april

Kungen Karl X Gustav (till vänster) vid slaget vid Warszawa 1656.              Nationalmuseum

Efter årsmötesförhandlingarna hålls ett föredrag om ”Svensk-Polska relationer
under 500 år – en lång och händelserik historia”

Kamratmiddagen (förrätt med lättöl/vatten, varmrätt med ett glas vin, dessert och kaffe) kommer att serveras ca kl 20.00

Anmälan görs genom inbetalning av 300 kr per person på postgirokonto
26 27 24-8.
Om anmälan avser fler personer måste samtliga namn anges.
Inbetalning skall vara föreningen tillhanda senast måndagen den 1 april.

Påminnelse

Medlemsavgift för 2019

Årsavgiften 100 kr för år 2019 betalas till plusgiro 262724-8

Ange namn och epost så kassören ser vem som betalt

Om Du behöver ställa frågor om medlemskapet – kontaktakassörenhaksod11@gmail.com

Tidningsfonden behöver ekonomiskt stöd – hoppas Du kan bidraga  plusgiro 262724-8
Skriv tidningsfonden och Ditt namn.

Hoppas det blir en trevlig fika tillsammans – ingen föranmälan krävs.
Plats: Soldathemmet i Halmstad
Tid: 21 mars kl 09.30

SMKR: Utdrag ur kamratföreningarnas verksamhet 2018

Här kan Du läsa en pdf fil

Tidningen på väg

Glädjande kunde jag konstatera att kamratföreningens tidning idag hade nått min postlåda. Hoppas tidningen blir uppskattad av Er alla.

Tidningsfonden behöver ekonomiskt stöd – hoppas Du kan bidraga  plusgiro 262724-8
Skriv tidningsfonden och Ditt namn.

SMKR – Representantskapsmötet 2018 genomfört

Tre representanter från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening grupperade vid främsta raden. Mötet genomfördes ombord på Tallink/Silja-färjan till och från Åbo

Försvaret växer för första gången sedan 1970-talet


Svenska brigadens skyttesoldater från 423:e kompaniet i Skövde i ett Stridsfordon 90 under en militärövning. Foto: Alexander Mahmoud

Sverige gör helt om i försvarspolitiken. För första gången på över 40 år ska försvaret växa. Det är samtliga åtta riksdagspartier överens om. Arméns krigsorganisation kan bli dubbelt så stor: från 15.000 till 30.000 soldater, fler Gripenplan ska behållas och antalet ubåtar ökar. Förslaget som tagits fram av Försvarsberedningen ska läggas fram i maj inför riksdagens
nästa stora försvarsbeslut 2020.
DN 2019-02-14

Nya vägledningar ger stöd till kommunernas
krisberedskap

MSB har tagit fram två nya vägledningar som ska underlätta för kommunerna att styra och inrikta arbetet med krisberedskap och civilt försvar.
De beskriver vad ett styrdokument och en utbildnings- och övningsplan ska innehålla, frågeställningar som kommunen kan utgå från samt lyfter fram exempel från olika kommuner.
Läs mer här

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-11-19

Traditionsenlig jullunch den 1 december

Jullunchen år 2017

Traditionsenligt inbjuder vi härmed medlemmarna till kamratföreningens jullunch,
lördagen den 1 december kl 14.00.

Priset är 325 kronor. Kamratföreningen subventionerar med 100 kr.

Då ingår glögg, julbord, lättöl/ vatten och kaffe.

Övrigt, köper du själv, så glöm inte kontanter.

Har vi glömt någon som inte får/ fått denna information. Hjälp oss att sprida den.

Är vederbörande inte medlem? Betala då in medlemsavgiften på 100 kr
till samma pg- nr 262724-8.

Vi startar med glögg från klockan 14.00. Glöggen och lunchen serveras
på mässen i kanslihuset. Ingång från ekporten.

Jullunchen serveras klockan 15.00. Allt blir enligt tradition.

Styrelsen för kamratföreningen önskar alla varmt välkomna
lördagen den 1 december  kl 1400.

 OBS! SENASTE ANMÄLAN TORSDAGEN 22  NOVEMBER .

Du anmäler dig till genom att betala in 325 kr på pg nr 262724-8. Glöm ej att ange eget namn och jullunch.

Bidrag till kvällens lotterier emottages tacksamt.

För styrelsen
Lars Folkesson

 

97 års män samlade

Ett 20 tal medlemmar i 97 års män var samlade på Soldathemmet den 15 november.
Efter sedvanligt samkväm blev det höstmöte som bland annat beslutade om julbord den 11 dec (se nedan)
och därefter information om internationella uppdrag.

Julbord med 97 års män
Tid:               Tisdagen 11/12 2018 kl 14.00

Plats:           Officersmässen Lv 6

 Pris:              300:- (julbord, lättöl/vatten, kaffe och kaka), kontant, betalas på plats.
Möjlighet finns naturligtvis att köpa till starkare drycker

 Anmälan:    Senast 7/12 till Bo Westman Tel: 0730-21 90 50 eller via

                     email: bossebus213@hotmail.com

 

Påminnelse
Överlevnadsexpert Lars Fält till Halmstad 21/11

Vid Veteranträffen onsdagen den 21 november kl 19.00 i Soldathemmet invid Lv 6,
kommer överlevnadsexperten, fd I 16 officer, mm Lars Fält att informera om överlevnad
men även om sin tid vid I 16.   Fri entré
Välkommen

 

Försvarsutbildarna i Halmstad inbjuder…
Föreläsning vid Tylebäck söndagen den 16 december kl 13.00
Traditionsenligt julfirande på Tylebäck – i år har vi den stora äran att få lyssna på ett föredrag
om svenska sjömän som offrade sina liv under andra världskriget  – av den kände amatör-
historikern och artisten Ben Olander.

Kamratföreningens medlemmar inbjuds till föreläsningen.


Ben Olander föreläser

Därefter bjuder Försvarsutbildarna Halmstad sina samtliga medlemmar
på ett klassiskt julbord. 
Medföljande betalar bara 396:- / person

Bli medlem i Försvarsutbildarna Halmstad
Betala in medlemsavgiften på 100 kr till Plusgirokontot 35668-3
glöm inte att skriva in ditt personnr och namn på inbetalningen
så att vi ser vem som har betalt in.

 

Föreningen Svenska Militära Minnesmärken (SvMM)


Svenska minnesmärken

BAKGRUND
Många länder, framför allt de som deltagit i de båda världskrigen, har stora, ofta frivilliga organisationer genom vilka de aktuella staterna lägger ner mycket pengar för att vårda och bevara sina krigsgravar och minnesmärken.  Sverige, med sin snart 200-åriga fred är lyckligtvis inte i denna situation men det känns pinsamt och skamligt att vi inte alls bryr oss om de gravar och minnesmärken som trots allt finns.

På ett antal platser sköts underhållet av dessa svenska militära minnesmärken exemplariskt idag, medan på
andra, framför allt i Östeuropa är läget mindre bra och ett rimligt stöd för underhåll och bevarande av dess,
erfordras på dessa ställen.

Under de senaste decennierna har frågan kommit upp vid ett par tillfällen men varje gång har konstaterats
att ingen statlig myndighet har uppdrag avseende detta och någon annan organisation existerar inte.
Detta har känts skamligt.

Det bedömda antalet svenska militära minnesmärken är drygt 600 inom landet och ca 220 i andra länder
och Sveriges kostnader för bevarandet av dessa bör vara acceptabelt.

I samband med Veteranutredningen som fastställdes av regeringen 2012, har möjligen en ny väg öppnats.
Dessa minnesmärken, oavsett om de minner om militära insatser på 1600- eller 1900-talet, erinrar om
och hedrar de veteraner som deltog.

Halland
Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening har under hösten 2018 åtagit sig att kontrollera, vårda och rapportera om de minnesmärken som finns i Halland. En första inventering gjordes under Gunnar Ohlsén ledning den 14 november då ett 10 tal medlemmar i mindre grupper åkte runt och genomförde inventering. Under våren 2019 planeras att av vård av minnesmärkena skall göras.

Kända svenska militära minnesmärken i Hallands län

(F) =Försvarsmakten är ägare

(K) =Svenska kyrkan är ägare

——
N01 Minnessten över slaget 1565 vid Axtorna i Falkenberg

N02. Minnessten över slaget vid Mared 1563 i Oskarström

N03. Slaget vid Genevadsbro 1657utanför Halmstad

N04. Minnessten över slaget vid Halmstad 1676 vid Kistinge gård

N05. Minnesmärke ”I fredens tjänst” i Halmstad

N06. Minnesmärke över freden i Knäred 1613

N07. Minnesmärke över befästningen Lagaholm

N08. Minnessten över Hallands och Västgöta Dals regemente i Halmstad (F) =N91

N09. Minnessten över Hallands regementes 300 års jubileum på kaserngården i Halmstad (F)

N10. Minnessten över Hallands regemente och Hallandsbrigaden vid Landalasjön (F)

N11. Två robot 97 utanför Hallands regementes kanslihus (F)

N12. Minnessten över övningsplats Grunnebohed

N13. Minnessten över Hallands bataljons övningsplats Skedala hed (F)

N14. Minnessten över omkomna vid Hallands flygflottilj på FMTS område (F)

N15. Minnesmärke med stridsflygplanet Lansen utanför FMTS skolhus (F)

N16. Minnesankare af Chapman utanför FMTS skolhus (F)

N17. Minneskors över omkomne fänrik P Ekman vid Glamsjön, Frillesås

N18. Gravkvarter (I 16) på Västra kyrkogården i Halmstad (K)

N19. Gravsten över G von Segebaden omkommen 1921 i Norge på Harplinge kyrkogård (K)

N20  Gravsten över J E A Bögvad stupad i Sinai (FN-tjänst) på Slättåkra kyrkogård (K)

N91. Minnessten över Oscar II:s besök 1904 vid regementet i Halmstad (F) =N08

N92. Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök 1954 på Hallands flygflottilj i Halmstad (F)

N93. Minnesplatta över Carl XVI Gustafs besök 2001 på Hallands regemente (F)

 

Nytt inlägg på KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN
FörsvarsForum i Halmstad blev lyckat

Av Lars Björk


Intresserad publik lyssnar på Michael Sahlin som beskriver på djupet och bredden den omvärld vi lever i. Foto: Lars Björk

92 personer hade tagit sig till Stadsbiblioteket i Halmstad onsdagen den 7 november. Niklas Nordgren var
moderator och hälsade alla välkomna.

Michael Sahlin talade om hur allvarligt det osäkra omvärldsläget är. Michael inledde med klimathoten och
flyktingproblematiken. Därefter en säkerhetspolitik som mer och mer handlar om ”den starkes rätt”.
Konflikterna är mer parts-uppdelade exempelvis Syrien, Jemen, östra Ukraina, Shia- visavi sunnimuslimer,
Israel m fl. Det blir en osäkrare värld med ”action – reaction” – oförutsägbarheten ökar. Europas framtid – med
ett EU val år 2019, kan i värsta fall gå mot Órbanisering med ökad främlingsfientlighet, avslutade Michael.

Jörgen F Ericsson beskrev civilt försvar och militärt försvar från en studie om trovärdigt totalförsvar som
Kungl Krigs-vetenskapsakademin tagit fram. Hoten är många, men klarar Sverige väpnat angrepp klarar
man det andra också. Det är viktigt med en tröskeleffekt som i bästa fall får angriparen att avstå angrepp.
För att nå denna tröskeleffekt krävs en årlig försvarsbudget om 2 % av BNP (idag 1 %). Bibehåll grund-
strukturen och skapa brigadgarnisoner med fyra brigader och två stridsgrupper (Sthlm & Gotland),
20 lokalförsvarsbataljoner, 40 hemvärnsbataljoner, öka robustheten och bättre självförsörjning inom
Försvarsmakten. Därefter var det publikens tur att ställa frågor till föreläsarna.

Tiden gick fort och snart var kl 20.00 och vi tackade föreläsarna med en lång applåd.

Föreläsningen direktsändes och finns nu sparad och kan ses här:
https://www.facebook.com/pg/bibliotekenihalmstad/videos/?ref=page_internal
Text & foto: Lars Björk
8 november 2018

 

Visst behövs infanteri

av Ulf Henricsson

 
Svenskt infanteri under framryckning i småbruten terräng med stöd av stridsfordon 90 i bakgrunden. Foto Försvarsmakten

Den här bloggdialogen började med ett inlägg av Jacob Fritzon som jag uppfattade förordade
organisering av förband typ norrlandsskytte med bandvagn 206

Visst behövs infanteriet, på den punkten är jag överens med Häggblom och Fritzon. En av de mest
framsynta arméorganisationer som skapats är Pansarbrigad 63 som fortfarande är modellen för
våra mekaniserade förband. Stommen i dem är två pansarskyttekompanier och två stridsvagns-
kompanier. Pansarskytte är ju inget annat än splitterskyddat, fordonsburet infanteri. En organisation
som tyskarna avundades oss och gärna ville ha själva men inte ansåg sig ha råd med.
Skaparna av den organisationen förstod uppenbarligen behovet av infanteri.

Jag tolkar nu Häggblom och Fritzon som att vi likaså är överens om att infanteriet bör ha tillgång
till splitterskyddade fordon med hög terrängrörlighet samt att vi behöver avsevärt fler förband.

Här skiljer sig förhållandena i Finland och Sverige åt. Finland kan kanske fortfarande kosta på sig
”lyxen” att utgångsgruppera infanteriförband i hotade riktningar och ge dem tid till förberedelser
eftersom man har en större förbandsmassa. Jag kan inte se att Sverige har de resurserna för
närvarande. Med det fåtal förband vi har måste de vara rörliga och snabbt kunna verka i nya
riktningar. Varken Häggblom eller Fritzon har förklarat hur infanteriförband snabbt (timmar) kan
gör sig beredda att möta en mekaniserad motståndare i icke förberedda ställningar.

Vi får inte glömma bort att stridsplanerna under det kalla kriget byggde på förberedda och utbyggda
stridsställningar där motståndaren skulle hejdas och bli gripbar för anfallsförbanden. När jag gick
på krigsskolan fick vi lära oss att det tog omkring en vecka att förbereda sig för försvarsstrid.
Det skulle rekognoseras, grävas, skottfältröjas, mineras och övas. Då pratar vi om otjälad och
snöfri mark. Låt oss anta att vi idag kan finna listiga metoder att snabba på detta och då kan halvera
tiden, så är det fortfarande för lång tid.

Häggblom motsäger sig själv när han hävdar att infanteristen genom sin litenhet och ”diskreta”
uppträdande får skydd. I värmesiktena och drönarnas tid är det nog inte så. En tidigare svensk
arméchef blev mycket bekymrad när han upptäckte att den väl maskerade robotgruppen i skogen
syntes tydligt på tre kilometers avstånd i stridsvagnens värmesikte.

Infanteriets eldkraft är på papperet ganska ok, men jag har fortfarande inte fått något exempel
på hur vi löser problemet avseende brist på fria skottfält och därmed risk för banbrisad .
När man står på en ”fältherrehöjd och blicka ut över terrängen kan allt se bra ut – om ens
vapen har tillräckligt lång räckvidd. Men om de inte har det måste man ned till den terräng där
vapnen når – och då är det inte så lätt längre. Åtminstone på den svenska sidan om vår gräns
ger en seriös terrängstudie ett nedslående resultat avseende detta. Medan infanteristen måste
ha fri sikt till målet för att få verkan med pansarvärnsvapnen kan stridsfordonen ösa in kulspruteeld
bland träden och få god verkan utan att se sin motståndare. Och då är frågan hur den snabbt
framryckande infanteristen ordnar sitt skydd?

Tanken att öka antalet oskyddade soldater för att bli mindre känslig för förluster istället för att ge
dem ett gott skydd är inget jag skulle vilja förklara för mina soldater. Men jag tycker dock Häggblom
bitvis argumenterar väl för mekaniserade förband.

Visst är strid i ödemark en logistisk utmaning men dagens stridsfordon har en god uthållighet vad
avser ammunition och bränsle. En större logistisk utmaning är nog förplägnad, vatten (vintertid)
och framförallt sjukvård, och dessa funktioner är minst lika svåra att tillgodose för infanteriförband
(fler soldater och fler skadade p g a sämre skydd).

Lämna våra övningsfält där decenniers övningsverksamhet har skapat en tillrätta lagd miljö för de
system vi har. Lämna också bilen och leta till fots efter godtagbara stridsställningar för pansarvärnssystemet. Lycka till!

Ulf Henricsson är överste 1 gr och ledamot av KKrVA.
14 november, 2018

 

——————————————————————
Med Vänliga Hälsningar
Lars Björk
Styrelseledamot Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening