Tillbaka till medlemssidan

Medlemsavgift 2020

 

Medlemsavgiften för 2020 är 150 kr, efter beslut på årsmötet 2019,
och Du betalar till
plusgiro 262724-8

Ange namn och epost så kassören ser vem som betalt
Om Du behöver ställa frågor om medlemskapet – kontakta kassören haksod11@gmail.com

Tidningsfonden behöver ekonomiskt stöd – hoppas Du kan bidraga  plusgiro 262724-8
Skriv tidningsfonden och Ditt namn.
Vid utebliven inbetalning av medlemsavgiften kommer kamratföreningens
tidning inte att skickas, så även dessa infobrev kommer inte att skickas till Dig.