Kategori: Okategoriserade

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-05-03

Kamratföreningens årsmöte Skånska Husarsextetten. Foto Benny Nord Protokoll från årsmötet 2018 Tid: Fredagen den 20 april kl 1800. Närvarande: Ett 80-tal medlemmar. Föreningens ordförande, överste Johan Rydén, inträdde och efter avlämning inmarscherade fanförare med Kamratföreningens fana och Hallands regementes fana. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, varvid han särskilt vände sig till dagens föredragshållare historikern Pablo …

Fortsätt läsa

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-03-16

Inbjudan till föreläsning 26 april Vår kamratförening har fått en inbjudan via Thomas Persson från Luftvärnsregementets kamratförening att få deltaga på deras föreläsning. OBS endast föreläsning inte middag. Se nedan. Luftvärnsregementets kamratförening ställer dock som krav för att delta måste man skicka ett e-post senast 19 april för inpassering till thomas.k.persson@mil.se Viktigt att det måste …

Fortsätt läsa

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-03-12

Resan till Norge – ytterligare några platser finns Hittills 60 kamrater anmälts sig till kamratresan till Norge 2018-08-30 –09-02. Föranmälan sker genom att sätta in 500:- på postgiro  26 27 24-8. Resterande belopp  4 100:- insätts på samma konto före den 30 juni. Tillägg enkelrum  1750:- Varje resenär ansvarar för sin reseförsäkring, exempelvis återbetalning vid …

Fortsätt läsa

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-02-20

Årsmöte 2018 Hallands regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening kallar sina medlemmar till årsmöte Fredagen den 20 april kl 18.00 i aulan på Lv 6 regementsområde. Vårt museum, Garnisons- och luftvärnsmuséet i Halmstad, håller öppet från kl.16.00. Föreningen bjuder på entré. Skånska Husarsextetten håller konsert i Aulan. Efter årsmötesförhandlingarna håller Historikern Pablo Wiking-Faria, Hallands kulturhistoriska museum Varberg, …

Fortsätt läsa

info blad

  Rekognosering inför årets kamratresa till Oslo Dröbak med Oscarsborg i bakgrunden – sänkning av den tyska kryssaren Blücher studerades. Från vänster Håkan Söderberg, Göran Lundahl  och Gunnar Ohlsén. Foto: Jan Dorf Onsdag och torsdag i w805 genomförde Gunnar Ohlsén, Göran Lundahl, Håkan Söderberg och undertecknad rekognosering  på preliminärt program för årets kamratresa till Oslo. …

Fortsätt läsa

information från I16 o ch IB16 kamratförening

Årsmöte 2018 Hallands regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening kallar sina medlemmar till årsmöte. Fredagen den 20 april kl 1800 i aulan på Regementsområdet Lv 6. Mer detaljerad information kommer att delges efterhand. Kamratföreningens tidning – snart klar för tryck Årets omslagsfoto är från besöket på fästningen Sveaborg i Finland den 31 augusti 2017. Sista (?) redaktionsmötet …

Fortsätt läsa

Ny hemsida

Vi håller på att byta hemsida så det kommer ta ett tag innan all är klart Med vänlig hälsning Peter

sista inlägget från 2017

Kamratresa till Norge år 2018 Fästningen Fredriksten Välkommen på en historisk resa till vårt broderland Norge. Preliminär datum den 30 augusti – 2 september 2018. Mer information om resmål och pris kommer med nästa års Medlemsblad nr 71. Tidningen (Medlemsblad nr 71) i Din postlåda vecka 7-8 Tidningsredaktionen på Soldathemmet den 20 december. Fr vänster …

Fortsätt läsa