Lars Björk

Författarens inlägg

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening januari- mars 2019

Resan till Polen 9 – 15 september 2019 Intresset för resan till Polen har varit stort och två bussar är beställda, vilket innebär att det finns platser kvar – om Du är intresserad att följa med. Föranmälan sker genom att sätta in 500:- på postgiro 26 27 24-8 senast 2019-03-30. Resterande belopp 7 700:- insätts …

Fortsätt läsa

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-11-19

Traditionsenlig jullunch den 1 december Jullunchen år 2017 Traditionsenligt inbjuder vi härmed medlemmarna till kamratföreningens jullunch, lördagen den 1 december kl 14.00. Priset är 325 kronor. Kamratföreningen subventionerar med 100 kr. Då ingår glögg, julbord, lättöl/ vatten och kaffe. Övrigt, köper du själv, så glöm inte kontanter. Har vi glömt någon som inte får/ fått …

Fortsätt läsa

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-10-18

FörsvarsForum till Halmstad den 7 november Platsen blir Stadsbiblioteket i Halmstad den 7 november kl 18.00 Den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet – talare Ambassadör Michael Sahlin Det framtida totalförsvaret, inkluderande den civila och militära – konteramiral Jörgen F Ericsson Hoppas Du kan deltaga Välkommen     Hallandsposten 2018-10-18 Läs mer här   Om Hallandsgruppen Hallandsgruppen …

Fortsätt läsa