Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening januari- mars 2019

Kungaslottet och borgen Wavel (Zamek Krolewski) i Krakow

Resan till Polen 9 – 15 september 2019

Intresset för resan till Polen har varit stort och två bussar är beställda, vilket innebär att det finns platser kvar – om Du är intresserad att följa med. Föranmälan sker genom att sätta in 500:- på postgiro 26 27 24-8 senast 2019-03-30. Resterande belopp 7 700:- insätts på samma konto före den 30 juni.
Tillägg enkelhytt/enkelrum 2 000:-
Varje resenär ansvarar för sin reseförsäkring, exempelvis återbetalning vid sjukdom mm.
Med hopp om en trevlig och minnesvärd resa
/Gunnar Ohlsén, tfn 0733-14 75 82 gunnar.ohlsen@hotmail.com

Inbjudan till föreläsning den 24 april


Foto från Expressen 12 jan 2018

Överste Anders Stach, som är chef för Militärhögskolan i Halmstad (MHS-H), kommer att berätta om den svenska kontingenten på gränsen mellan Nord- och Sydkorea.

Överste Anders Stach tjänstgjorde på gränsen mellan Nord- och Sydkorea
innan han blev chef MHS-H.

Tid:            Onsdagen den 24 april kl 1800 – 2000
Plats:         Soldathemmet invid Lv 6

För att veta hur många som kommer så anmäler Du via e-post till; info@fkvf.se

Din anmälan måste vår förening ha senaste den 18 april.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Varmt välkomna
Hans Hansson
Ordf Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening

Vår hemsidan hittar Du här

Påminnelse
Medlemmarna kallas till årsmöte fredagen den 12 april kl 18.00 i aulan vid Lv 6.


Kallelse till årsmötet den 12 april

Kungen Karl X Gustav (till vänster) vid slaget vid Warszawa 1656.              Nationalmuseum

Efter årsmötesförhandlingarna hålls ett föredrag om ”Svensk-Polska relationer
under 500 år – en lång och händelserik historia”

Kamratmiddagen (förrätt med lättöl/vatten, varmrätt med ett glas vin, dessert och kaffe) kommer att serveras ca kl 20.00

Anmälan görs genom inbetalning av 300 kr per person på postgirokonto
26 27 24-8.
Om anmälan avser fler personer måste samtliga namn anges.
Inbetalning skall vara föreningen tillhanda senast måndagen den 1 april.

Påminnelse

Medlemsavgift för 2019

Årsavgiften 100 kr för år 2019 betalas till plusgiro 262724-8

Ange namn och epost så kassören ser vem som betalt

Om Du behöver ställa frågor om medlemskapet – kontaktakassörenhaksod11@gmail.com

Tidningsfonden behöver ekonomiskt stöd – hoppas Du kan bidraga  plusgiro 262724-8
Skriv tidningsfonden och Ditt namn.

Hoppas det blir en trevlig fika tillsammans – ingen föranmälan krävs.
Plats: Soldathemmet i Halmstad
Tid: 21 mars kl 09.30

SMKR: Utdrag ur kamratföreningarnas verksamhet 2018

Här kan Du läsa en pdf fil

Tidningen på väg

Glädjande kunde jag konstatera att kamratföreningens tidning idag hade nått min postlåda. Hoppas tidningen blir uppskattad av Er alla.

Tidningsfonden behöver ekonomiskt stöd – hoppas Du kan bidraga  plusgiro 262724-8
Skriv tidningsfonden och Ditt namn.

SMKR – Representantskapsmötet 2018 genomfört

Tre representanter från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening grupperade vid främsta raden. Mötet genomfördes ombord på Tallink/Silja-färjan till och från Åbo

Försvaret växer för första gången sedan 1970-talet


Svenska brigadens skyttesoldater från 423:e kompaniet i Skövde i ett Stridsfordon 90 under en militärövning. Foto: Alexander Mahmoud

Sverige gör helt om i försvarspolitiken. För första gången på över 40 år ska försvaret växa. Det är samtliga åtta riksdagspartier överens om. Arméns krigsorganisation kan bli dubbelt så stor: från 15.000 till 30.000 soldater, fler Gripenplan ska behållas och antalet ubåtar ökar. Förslaget som tagits fram av Försvarsberedningen ska läggas fram i maj inför riksdagens
nästa stora försvarsbeslut 2020.
DN 2019-02-14

Nya vägledningar ger stöd till kommunernas
krisberedskap

MSB har tagit fram två nya vägledningar som ska underlätta för kommunerna att styra och inrikta arbetet med krisberedskap och civilt försvar.
De beskriver vad ett styrdokument och en utbildnings- och övningsplan ska innehålla, frågeställningar som kommunen kan utgå från samt lyfter fram exempel från olika kommuner.
Läs mer här