mars 2019 arkiv

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening januari- mars 2019

Resan till Polen 9 – 15 september 2019 Intresset för resan till Polen har varit stort och två bussar är beställda, vilket innebär att det finns platser kvar – om Du är intresserad att följa med. Föranmälan sker genom att sätta in 500:- på postgiro 26 27 24-8 senast 2019-03-30. Resterande belopp 7 700:- insätts …

Fortsätt läsa