oktober 2018 arkiv

Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-10-18

FörsvarsForum till Halmstad den 7 november Platsen blir Stadsbiblioteket i Halmstad den 7 november kl 18.00 Den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet – talare Ambassadör Michael Sahlin Det framtida totalförsvaret, inkluderande den civila och militära – konteramiral Jörgen F Ericsson Hoppas Du kan deltaga Välkommen     Hallandsposten 2018-10-18 Läs mer här   Om Hallandsgruppen Hallandsgruppen …

Fortsätt läsa